Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

JSEM ŽADATEL – CHCI PŘEDLOŽIT PROJEKT

Před podáním projektu si řádně prostudujte podmínky v příslušných dokumentech.

Příručka pro žadatele Vám umožní získat kompletní informace týkající se přípravy projektu přeshraniční spolupráce předkládaného do Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Pro zájemce o malý projekt (tzv. „mikroprojekt" – celkové výdaje maximálně do 120.000 EUR) je připraven nástroj s názvem Fond mikroprojektů.

Názorné ukázky postupu předkládání projektu naleznete taktéž na kanálu youtube.

Metodika kontroly a hodnocení popisuje proces kontroly, kterou projekt prochází. Doporučujeme, abyste si před podáním projektu Váš projekt ohodnotili z pohledu experta za pomocí podotázek, které v metodice naleznete.

Neopomeňte také dokumenty ze sekce "Jsem příjemce – realizuji projekt", kde se dozvíte Vaše povinnosti po schválení dotace.

Předkládání projektu je rozděleno do dvou fází. První fází je předložení projektového záměru a druhou předložení projektové žádosti. Nepodceňujte časovou náročnost přípravy projektové žádosti, která musí být dvojjazyčná.