Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Propagace

Všichni partneři jsou povinni dostatečně propagovat zapojení evropských prostředků do realizace projektu.

Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí Prováděcím nařízením Komise. Příjemce je v rámci propagace projektu povinen jasně uvést, že realizovaný projekt obdržel dotaci v rámci Programu, který je spolufinancován z EFRR. Požadavky v oblasti propagace projektu jsou závazné od okamžiku vydání Rozhodnutí / podpisu Smlouvy. Jejich neplnění má za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků.

Legislativní rámec:

Technické vlastnosti zobrazení znaku Unie a odkaz na fond nebo fondy, z nichž je operace (projekt) podporována jsou uvedeny v kapitoly II, článek 4 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2014.

Technické parametry stálých desek a dočasných nebo stálých billboardů jsou uvedeny v kapitoly II, článek 5 PROVÁDĚCÍHO NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 821/2014.