Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Evaluace a analýzy programu

ANALÝZY

 • Border orientation paper (ENG) Evropské Komise  - podkladový dokument pro přípravu česko-polského programu přeshraniční spolupráce pro období 2021 - 2027
 • Analýza systému projektových záměrů (interní); Zpracováno 2016
 • Analýza absorpční kapacity programu česko-polské spolupráce pro období 2021 - 2027 (interní); Zpracováno 6 – 8/2019

EVALUACE - nejnovější

 • Procesní evaluace programu; realizováno 6/2019 - 3/2020; dodavatel Ernst&Young, s.r.o; cena 94.615 €

Dříve realizované evaluace

 • Hodnocení plnění priorit a specifických cílů programu; realizováno 1/2017 - 9/2019; dodavatel KPMG Česká republika, s.r.o; cena 46.352 €
 • Ověření změn rozvojových potřeb programu II.; realizováno 11/2018 - 7/2019; dodavatel KPMG Česká republika, s.r.o; cena 16.650 €
 • Evaluace přínosů fondů mikroprojektů; realizováno 5/2018 - 12/2018; dodavatel Mgr. Markéta Nekolová; cena 9.615 €
 • Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu II., realizováno 1/2019-6/2019; dodavatel: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 7 021 €
 • Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu I., realizováno 9/2017-1/2018; dodavatel: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o; cena: 13 405 €
 • Vyhodnocení průběžného stavu výsledkových indikátorů prioritní osy 4; realizováno 1/2017 - 3/2017; dodavatel KPMG Česká republika, s.r.o; cena 28.228 €
 • Ověření změn rozvojových potřeb programu I.; realizováno 1/2017 - 3/2017; dodavatel KPMG Česká republika, s.r.o; cena 29.853 €
 • Ex-ante hodnocení programu - Předběžné hodnocení zacílení a nastavení implementace programu Interreg V-A ČR-PL; realizováno 8/2013 - 6/2014; dodavatel: PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o); cena: 18.966 €

Evaluační plán programu

V případě dotazů k evaluacím prosím kontaktujte:

Mgr. Jan Pikna
Koordinátor evaluací
Řídící orgán programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko

Tel: +420 234 152 312
e-mail: jan.pikna@mmr.cz

Navigace