Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

DOBRÁ PRAXE

Již více jak 10 let jsou z prostředků Evropské unie podporovány společné česko-polské záměry a projekty.

Jedná se již o více než 340 velkých projektů a 3 000 mikroprojektů zrealizovaných v letech 2007-2013 a další stovky projektů, které jsou nyní na území připravovány a realizovány.

Hlavním cílem nositelů těchto projektů je integrace a spolupráce občanů a institucí z česko-polského příhraničí. Zejména pak zlepšení životních podmínek pro jeho obyvatele. Díky společenským a hospodářským iniciativám, investicím do infrastruktury, utužování vztahů a spolupráci má území česko-polského příhraničí neopakovatelnou příležitost k rozvoji, která zdejším obyvatelům vytváří možnosti pro bezpečný a lepší život.

Zrekonstruované silnice, cyklostezky, moderní turistické objekty, možnosti zvyšování kvalifikací, vzdělávání v návaznosti na potřeby trhu práce, a také v neposlední řadě zábava a integrace – to jsou jen některé příklady dobré praxe, které Vám můžeme prezentovat.

Doposud realizované programy přeshraniční spolupráce České republiky a Polska podporují a přispívají k odstraňování bariér a využití rozvojových potenciálů příhraničního území.

Přehled modernizovaných úseků regionálních a lokálních silnic v období 2007 - 2013 (zaznačeno modře) a 2014 - 2020 (zaznačeno oranžově).

Přehled modernizovaných úseků regionálních a lokálních silnic v období 2007 - 2013 (zaznačeno modře) a 2014 - 2020 (zaznačeno oranžově).

Tyto a řada dalších projektů byla v našem regionu realizována díky programům přeshraniční spolupráce.

Podívejte se, jak se mění Vaše okolí!

O podporu z programů přeshraniční spolupráce v česko-polském příhraničí mohou žádat mj. místní samosprávy, NNO, státní a samosprávné veřejné instituce a také školy všech úrovní, včetně vysokých škol. V současné době jsou vyhlašovány výzvy na příjem žádostí do Programu Interreg V-A. K dispozici je více než 226 mil. Eur.

Neváhejte a připravte nové záměry a aktivně se do Programu zapojte.

#překračujemehranice

 

Více o Programu naleznete zde.