Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

JSEM PŘÍJEMCE – REALIZUJI PROJEKT

Pokud Váš projekt splnil veškeré předepsané náležitosti a byl na základě rozhodnutí Monitorovacího výboru schválen ke spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, je zapotřebí dodržet postupy dle pravidel realizace projektu, které naleznete v příslušných dokumentech v levém menu.

Během realizace projektu probíhá komunikace příjemců zejména s kontrolory, jejichž kontakty naleznete zde.