Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR / PROJEKTOVÁ ŽÁDOST V MS 2014+

Novinkou Programu je povinné podání tzv. projektového záměru, jehož smyslem je získat přehled o připravovaných žádostech a poskytnout žadatelům (statutárním zástupcům) zpětnou vazbu o souladu či nesouladu záměru s cíli Programu. V případě špatně pojatého záměru bude mít žadatel signál pro rozhodnutí nedopracovávat záměr do plné verze a nevydávat tak zbytečně úsilí či pro rozhodnutí projektový záměr vylepšit.

VP obdrží stanovisko JS k projektové žádosti nejpozději 6 týdnů před ukončením příjmu žádostí. Bez stanoviska JS k projektovému záměru nebude žádost přijata ke kontrole a hodnocení. Po obdržení stanoviska JS, které má doporučující charakter, se žadatel rozhodne, zda záměr využije při přípravě žádosti či od její přípravy ustoupí.

Záměr

 Projektovou žádost je možné předložit prostřednictvím aplikace MS2014+.

Žádost

Veškeré informace pro přípravu projektových záměrů (v případě silničních projektů stručné projektové žádosti) a projektových žádostí jsou k dispozici v Příručce pro žadatele.