Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

MONITOROVACÍ VÝBOR

V souladu s ustanovením článku 48, bod 2 zveřejňuje Řídící a Národní orgán seznam členů Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Zasedání MV:

Dne 30. listopadu 2022 se konalo 20. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Podstatné změny v projektech k rozhodnutí MV
2. Shrnutí evaluace za programové období 2014-2020

Dne 16. září 2022 se konalo 19. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Aktuální informace o implementaci programu

2. Projednávání projektů v příjmu PO 4 a TP

3. Podstatné změny v projektech k rozhodnutí MV

 

Dne 13. dubna 2022 se konalo 18. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Aktuální informace o implementaci programu a prognóza do konce programu

2. Projednávání projektů v příjmu PO 2

3. Žádosti o navýšení dotace EFRR projektů v realizaci

4. Podstatné změny v projektech k rozhodnutí MV

5. Informace o novém Programu a monitorovacím systemu

Dne 9. listopada 2021 se konalo 17. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Aktuální stav implementace Programu

2. Změna indikativniho planu Technické pomoci

3. Doporučení projektů Technické pomoci

4. Podstatné změny v projektech

5. Změna způsobilosti vydajů

6. Způsobilost k testování na COVID-19

7. Informace o novém programovém období 2020+

 

Dne 9. června 2021 se konalo 16. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Aktuální stav implementace Programu

2. Doporučení projektů v prioritní ose 4

3. Doporučení projektů Technické pomoci

4. Podstatné změny v projektech

5. Informace o novém programovém období 2020+

 

Podmínečný přehled projektů projednaných na zasedání MV

Přehled projektů v PO4

Přehled projektů v PO5

 

Dne 19. února 2020 se konalo 15. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Aktuální stav implementace Programu

2. Podstatné změny v projektech

3. Doporučení projektů Technické pomoci k financování

4. Doporučení projektů v prioritní ose 3

5. Schválení ročních plánů komunikace

6. Informace o novém programovém období 2020+

7. Aktuální informace o platbách a MS2014+

 

Podmínečný přehled projektů projednaných na zasedání MV

Přehled projektů v PO3

Přehled projektů v PO5

 

Dne 2. října 2019 se konalo 14. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Aktuální stav implementace Programu

2. Podstatné změny v projektech

3. Změna Programového dokumentu

4. Informace o realizaci FMP

5. Informace o novém programovém období 2020+

6. Doporučení projektů Technické pomoci k financování

 

Dne 12. března 2019 se konalo 13. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Aktuální stav implementace Programu

2. Doporučení projektů PO 2 a PO2 – destinační management k financování

3. Informace o právním navázání prostředků z druhého příjmu PO 2

4. Změna Jednacího řadu MV

5. Doporučení projektu Technické pomoci k financování

6. Změna indikativního plánu TP

7. Podstatné změny v projektech

8. Informace o novém programovém období 2020+

9. Propagační aktivity v roce 2019

Vzhledem k tomu, že byly projednány poslední výzvy v rámci PO2, budou v souladu s pravidly schválenými Monitorovacím výborem uvolněny zbývající prostředky na hraniční a náhradní projekty ve všech výzvách v PO2.

 

Podmínečný přehled projektů projednaných na zasedání MV

Přehled projektů v PO2

Přehled projektů v PO2_DM

Přehled projektů v PO5

 

Dne 16. října se konalo 12. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Informace o aktuálním stavu realizace Programu a výhled na rok 2019

2. Doporučení projektů v PO 3, PO 4 a PO 5 k financování

3. Informace o novém programovém období 2020+

4. Harmonogram výzev na rok 2019

5. Plán evaluace a realizace dosavadních doporučení z evaluací

6. Informace o plnění KAP

7. Podstatné změny v projektech

 

Podmínečný přehled projektů projednaných na zasedání MV

Přehled projektů v PO3

Přehled projektů v PO 4

Přehled projektů v PO 5

 

Dne 15. března se konalo 11. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Informace o budoucnosti programu česko-polské spolupráce po roce 2020

2. Schválení dvou výzev v PO 2 a změn metodik kontroly a hodnocení

3. Projednání odvolání projektu Biodiverzita-Biomasa-Bioplyn, reg. č. 1092

4. Projednání podstatných změn v projektech

5. Schválení projektů PO 2

6. Schválení projektů PO 5

7. Informace týkající se doporučení dle Evaluace efektivity komunikačních aktivit Programu

8. Schválení Ročních plánu komunikace na rok 2018

 

Podmínečný přehled projektů projednaných na zasedání MV

Přehled projektů v PO 2

Přehled projektů v PO 5

 

Dne 22. a 23. listopadu se konalo 10. zasedání Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. Vyhlášení nových výzev a úprava harmonogramu již avizovaných výzev

2. Schválení projektů Technické pomoci

3. Změna Metodiky kontroly a hodnocení

4. Schvalovaní projektů PO3 a PO4

5. Pravidla pro změny výzev a užití uspořených prostředků v Programu

6. Změny v pravidlech způsobilosti výdajů

7. Změny v Evaluačním plánu programu

 

Podmínečný přehled projektů projednaných na zasedání MV

Přehled projektů v PO 3

Přehled projektů v PO 4

Přehled projektů v PO 5

 

Dne 23. června 2017 se konalo 9. zasedáni Monitorovacího výboru, během kterého byly projednány následující body:

1. doporučení projektů PO1 k financování

2. doporučení projektů TP k financování

3. upřesnění zápisu Jednacího řadu MV

4. schválení Výroční zprávy za rok 2016

5. schválení podstatných změn v projektech

6. schválení harmonogramu výzev na rok 2018

 

Na 8. zasedání, které se uskutečnilo v Ostravě, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 23. 3. 2017 rozhodl o následujícím:

1. Byly schváleny projekty silniční infrastruktury. Bylo schváleno 5 projektových žádostí o celkovém objemu 35 045 400 € z EFRR.

2. Byly schváleny vlajkové projekty – jeden v PO 2 ve výši 1 904 455,15 € z EFRR a jeden v PO 3 ve výši 576 564,43 € z EFRR.

3. Byly schváleny změny v Komunikační strategii Programu.

4. ŘO získal mandát k případnému přesunutí prostředků mezi vývzami PO 1 s podmínkou realizace ukazatelů výstupu a výsledku na úrovni Programu.

5. Byly projednány a schváleny změny v Metodice kontroly a hodnocení standardních žádostí a úplných vlajkových projektů.

 

Na 7. zasedání, které se uskutečnilo v Harrachově, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 9. 12. 2016 doporučil standardní projekty v prioritních osách 2 a 4. Zároveň MV otevřel příjmy do obou Prioritních os tj.:

PO Termín předkládání projektových záměrů Termín předkládání projektových žádostí  Alokace EFRR 
2  30. 6. 2017  30. 9. 2017  22 930 000 €
4  28. 2. 2017  15. 5. 2017  9 840 000 €

 Na 6. zasedání, které se uskutečnilo ve Wałbrzychu, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 5. 10. 2016 rozhodl o následujícím:

1. Harmonogram a podmínky příjmů žádostí do konce roku 2017

2. Změna Metodiky kontroly a hodnocení pro standardní projekty

3. Změna Metodiky kontroly a hodnocení pro projekty silniční infastruktury

 

Na 5. zasedání, které se uskutečnilo v Duszniki Zdrój, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 29. 6. 2016 rozhodl o následujícím:

1. Doporučil koncepce vlajkových projektů k dopracování úplných projektových žádostí.

2. Doporučil k financování projekty v PO3.

 

Na 4. zasedání, které se uskutečnilo na Dolní Moravě, Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dne 19. 4. 2016 rozhodl o následujícím:

1. Schválení Metodiky hodnocení projektů

2. Schválení stručných projektových žádostí silniční infrastruktury k dalšímu dopracování

3. Schválení změn v Harmonogramu aktivit pro rok 2016

 

Na 3. zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v Bielsku-Białej dne 4. 2. 2016 bylo rozhodnuto o následujícím:

1. Schválení dvou projektů silniční infrastruktury k financování:
Vedoucí partner: Krajská správa silnic Libereckého kraje, název projektu: Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, dofinancování z EFRR: 16 815 482 EUR;
Vedoucí partner: Olomoucký kraj, název projektu: Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa, dofinancování z EFRR: 3 154 292 EUR.

2. Schválení třech projektů Technické pomoci k financování:
Vedoucí partner: Województwo Opolskie, tytuł projektu: Technická pomoc Opolského vojvodství v letech 2015 - 2016, dofinancování z EFRR: 190 845 EUR;
Vedoucí partner: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, název projektu: Zajištění činnosti Řídícího orgánu v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko, dofinancování z EFRR: 1 020 000 EUR;
Vedoucí partner: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, název projektu: Zajištění evaluací programu Interreg V-A ČR - Polsko, dofinancování z EFRR: 425 000 EUR.

3. Schválení změn v Programovém dokumentu

4. Schválení změn termínů příjmů
V prioritní ose 2 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 10. května 2016.
V prioritní ose 3 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 29. února 2016.
V prioritní ose 4 – příjem plných projektových žádostí byl stanoven na 7. března 2016.

 

Monitorovací výbor rozhodl dne 4. 12. 2015 o následujícím:

1. Schválení dvou vlajkových projektů;

2. Schválení harmonogramu a alokace nového příjmu pro vlajkové projekty v prioritní ose 2, 3 a 4 (termín předkládání koncepcí vlajkových projektů: 31.3.2016, alokace v prioritní ose 2 na vlajkové projekty snížena o 5 mil. € z EFRR ve prospěch standardních projektů);

3. Navýšení alokace na 1. příjem pro standardní projekty v Prioritní ose 2 do výše: 22 194 780,04 € z EFRR;

4. Schválení šesti zastřešujících projektů FM;

5. Schválení patnácti projektů Technické pomoci;

6. Schválení Evaluačního plánu Programu;

7. Schválení Komunikační strategie Programu;

8. Shválení přesunutí termínu pro předkládání projektových záměrů silniční infrastruktury do 29.1.2016;

9. Schválení Podrobných podmínek využití prostředků technické pomoci polskými institucemi v přeshraničních programech Evropské územní spolupráce 2014-2020;

10. Schválení upravené přílohy č. 31 Příručky pro žadatele (Seznam vhodných příjemců v polské části programu).