Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Metodiky

Metodika kontroly a hodnocení standardních žádostí a úplných vlajkových projektů

V návaznosti na schválení metodiky kontroly a hodnocení standardních žádostí a úplných vlajkových projektů Monitorovacím výborem programu ve dnech 14.-15.3.2018 zveřejňujeme platnou verzi tohoto dokumentu v normálním režimu a v režimu změn (změny zvýrazněny modrým podbarvením). Změny se týkají především zpřesnění postupu kontroly a hodnocení žádostí v návaznosti na novelizaci zákona č. 218/2000 Sb.

 

Metodika kontroly a hodnocení projektů výzvy na podporu destinačního managementu v prioritní ose 2

Tato metodika se týká pouze projektů výzvy na podporu destinačního managementu v prioritní ose 2. V návaznosti na schválení metodiky kontroly a hodnocení projektů výzvy na podporu destinačního managementu v prioritní ose 2 Monitorovacím výborem programu ve dnech 14.- 15.3.2018 zveřejňujeme platnou verzi tohoto dokumentu v normálním režimu a v režimu změn (změny zvýrazněny modrým podbarvením). Změny se týkají především zpřesnění postupu kontroly a hodnocení žádostí v návaznosti na novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., upřesnění způsobilosti polských partnerů a odstranění nerelevantních specifických kritérií přijatelnosti. Ty ze změn metodiky, které mají vliv na znění příručky pro žadatele, budou v příručce pro žadatele v nejbližší době zohledněny prostřednictvím metodického pokynu.

 

Metodika kontroly a hodnocení silničních projektů

V návaznosti na schválení metodiky kontroly a hodnocení stručných a úplných projektových žádostí týkajících se silniční infrastruktury v rámci prioritní osy 2 Monitorovacím výborem programu dne 29.3.2017 zveřejňujeme platnou verzi tohoto dokumentu v normálním režimu a v režimu změn. Dokument poskytuje žadatelům informaci o průběhu kontroly a hodnocení silničních projektových žádostí předložených do Programu. Změny byly provedeny v metodice a příloze jednací řád SPE a týkají se především popisu zadávání údajů o procesech kontroly a hodnocení do MS 2014+.

 

Analýza společného trhu práce

Analýza je určena pro hodnotitele kvality žádostí předkládaných do prioritní osy 3 Vzdělání a kvalifikace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.