Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

Níže naleznete výzvu určenou pro české projektové partnery projektů, které byly schválené monitorovacím výborem a které byly současně podané do výzvy 27 a následujících. Podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu je u projektů z těchto výzev nezbytnou podmínkou k obdržení příspěvku ze státního rozpočtu, který je přidělen na základě podané žádosti projektovým partnerům, kteří splňují podmínky výzvy, tj. jsou zejména vhodnými příjemci dotace ze státního rozpočtu.

V textu žádosti došlo k úpravě textu v části 3.1, která odkazuje na uzavřenou Smlouvu o projektu. Byl opraven odkaz o Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Prosíme partnery o používání nového formuláře.