Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Zveřejnění vyhodnocení návrhu programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 z hlediska vlivů na životní prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj v roli řídicího orgánu programu oznamuje, že v Informačním systému SEA zde byly zveřejněny dokumenty:

Vyhodnocení je zpracováno na základě § 10e a 10f zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Jeho cílem je zhodnotit dopady budoucího programu s ohledem na životní prostředí.

Písemné vyjádření k těmto dokumentům je možné zasílat na Ministerstvo životního prostředí České republiky na adresu Vršovická 65, 100 10 Praha 10 nebo elektronicky do datové schránky 9gsaax4 ve lhůtě do 24. 1. 2021.