Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Výzvy a Průvodci přípravou projektových žádostí

Upozorňujeme, že byla zveřejněna nová verze průvodců projektovou žádostí do prioritních os 2-4. Do průvodců byly doplněny kapitoly:

  • 4 Podání žádosti o přezkum
  • 5 Informace o hodnocení projektu

Dále byly rozšířeny popisy vyplňování záložky veřejné zakázky a byl drobně rozšířen i popis vyplňování záložky přehled zdrojů financování u projektů vytvářejících čisté příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení. Drobná upřesnění byla doplněna i do popisu způsobu vyplňování údajů do záložky klíčové aktivity. V případě průvodce projektovou žádostí pro prioritní osu 2 byl doplněn popis záložky vazba na regionální strategie. Veškeré provedené změny jsou v textu zvýrazněny šedým podbarvením.

Dále informujeme, že ve výzvách na prioritní osu 3 a 4 byla provedena formální oprava chybného odkazu na ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech týkající se vydání rozhodnutí, kterým se žádost zcela zamítá. Věcný obsah výzvy se touto opravou nijak nezměnil.