Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

VYHLAŠUJEME PRVNÍ VÝZVY - PROGRAM INTERREG ČESKO-POLSKO 2021-2027

V ramcí Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 vyhlašujeme výzvy v následujících prioritách a typech aktivit.

1. Priorita 1 – Integrovaný záchranný systém a životní prostředí

Typy aktivit:

  • Systémová opatření pro posílení přeshraniční spolupráce
  • Vzdělávání a výměna zkušeností, společná cvičení, výměnné stáže
  • Modernizace / pořizování specializované techniky nezbytné pro prevenci a odstraňování následků rizik spojených se změnami klimatu

2. Priorita 2 – Cestovní ruch

Typy aktivit:

  • Podpora vzniku nových, resp. rozvoj stávajících prvků cestovního ruchu
  • Propojování a vytváření produktů cestovního ruchu a jejich propagace
  • Podpora doprovodných aktivit souvisejících s rozvojem cestovního ruchu

3. Priorita 3 – Doprava

Typy aktivit:

  • Modernizace, rekonstrukce nebo oprava přeshraničních silničních mostů

4. Priorita 4 - Spolupráce institucí a obyvatel

Typy aktivit:

  • Podpora spolupráce institucí
  • Projekty typu people to people

Doporučujeme Vám, abyste si přečetli dokumenty v části „Výzvy"