Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Úprava v sekci Časté dotazy

Upozorňujeme žadatele, že v sekci časté dotazy byla aktualizována níže přiložená odpověď na následující otázku:

 

  • Plánujeme aktivity v oblasti Natura 2000, které nicméně nebudou mít žádný vliv na životní prostředí (jedná se například o semináře, stáže nebo jiné vzdělávací aktivity). Musíme i v takovém případě žádat o vyjádření věcně příslušného úřadu, že projekt soustavu Natura 2000 nijak neovlivní?

V případě, kdy projekt nebo jeho část je realizován na území soustavy NATURA 2000, ale výlučně v interiérech stávajících budov a území soustavy NATURA 2000 nemůže být realizací projektu dotčeno, žadatel nepředkládá stanovisko příslušného orgánu (krajského úřadu nebo Správy velkoplošného chráněného území), ale vyplní část D čestného prohlášení českého projektového partnera (příloha č. 30 Příručky pro žadatele). Tento postup se týká českých projektových partnerů.