Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Upozorňujeme, že ve výzvách k předkládání projektů došlo k opravě.

Upozorňujeme žadatele, že ve výzvách k předkládání projektů došlo k opravě - aktualizaci specifikace okolností, za kterých dochází k usnesení o zastavení řízení/rozhodnutí o zamítnutí dotace. Oprava údajů byla provedena z důvodu sjednocení informací uvedených ve výzvách s údaji metodiky kontroly a hodnocení standardních žádostí a úplných vlajkových projektů. Texty výzev jsou dostupné zde. Provedené úpravy jsou zvýrazněny modrou barvou. Úprava byla provedena i u již ukončených výzev do prioritní osy 3 a 4.