Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Upozornění pro žadatele/příjemce - dočasný postup při registraci žadatelů/zasílání zapomenutého hesla pro registrované uživatele

Vážení žadatelé/příjemci,
S ohledem na dočasnou nefunkčnost zasílání ověřovacích sms na polská telefonní čísla je do vyřešení problému, který se vyskytl na straně telefonního operátora a na jehož odstranění se intenzivně pracuje, nutný následující postup:
Žadatel (v případě registrace) nebo příjemce (v případě potřeby vygenerovat zapomenuté heslo) se obrátí prostřednictvím níže uvedených e-mailových kontaktů na Řídící orgán a poskytne mu následující údaje:
• Jméno
• příjmení,
• případně titul,
• datum narození,
• a rovněž e-mailovou adresu a mobilní telefonní číslo, na které chce dostávat žadatel informace ze sytému/kterou příjemce použil při registraci (v případě zapomenutého hesla).
Registrace/generování zapomenutého hesla provede na základě zadání požadavku ŘO provozovatel systému. ŘO následně po provedení registrace/vygenerování zapomenutého hesla přihlašovací údaje zašle žadateli/příjemci. Ten bude vyzván při následném prvním přihlášení do systému ke změně hesla.
Poskytnutím osobních údajů žadatel/příjemce souhlasí s jejich zpracováním. S poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s
• nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních; GDPR)
• a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů..

E-mailové adresy k zasílání žádostí o registraci/generování zapomenutého hesla:
Jaroslav.pazdera@mmr.cz
Martin.dohnal@mmr.cz