Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Regionální konference Programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027 - 21. října 2022, Valbřich

Dolnoslezské vojvodství Vás zve k účasti na Regionální konferenci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027.

21. října 2022 se v době od 10:00 do 14:30 hodin v Centru vědy a umění (Centrum Nauki i Sztuki) Stara Kopalnia, v ulici Wysockiego 29 ve Valbřichu, uskuteční Regionální konference programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027.

Akce pořádána Maršálkovským úřadem Dolnoslezského vojvodství ve spolupráci se Společným sekretariátem v Olomouci je adresována celkům z Polska a České republiky majícím zájem o realizaci partnerských projektů v pohraničí. Během konference budou okomentovány hlavní předpoklady programu přeshraniční polsko-české spolupráce na léta 2021-2027. Prezentován bude rovněž Fond mikroprojektů. V rámci panelové diskuse se s Vámi podělíme o zkušenosti vyplývající z realizace partnerských projektů.

Toto setkání bude rovněž skvělou příležitostí k navázání nových partnerských kontaktů a hledání inspirací pro přípravu společných přeshraničních projektů.

Pořadatelé zajišťují tlumočení pro účastníky z České republiky a Polska a podporu věcných expertů.

Účast na akci je bezplatná.

POZVÁNKA

Vyplněný PŘIHLÁŠKOVÝ FORMULÁŘ je nutno zaslat do 14. října letošního roku.

Vzhledem k omezenému počtu míst o účasti na akci rozhoduje pořadí přihlášek.

Srdečně Vás zvu k účasti.