Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 schválen

Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 v rámci cíle Evropská územní spolupráce.

Hlavními cílovými skupinami podporovaných opatření jsou obyvatelé přeshraničního regionu, turisté a návštěvníci regionu, subjekty, orgány a instituce veřejné správy a podnikatelské subjekty.

První výzvy k předkládání projektů jsou plánovány na konec roku 2022.