Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Pozvánka na konferenci

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej mají tu čest Vás pozvat na Konferenci k novému programu INTERREG ČESKO - POLSKO 2021-2027.

Konference se bude konat 26. května 2022 v Praze v Kongresovém centru Olšanka od 10:00 do 13:00.

Přihlašovací online formulář

Účast na konferenci je bezplatná.

Během konference bude zajištěno tlumočení do polského a českého jazyka.

Přihlášky je možná zasílat do 20. května 2022.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję dotyczącą nowego programu INTERREG CZECHY – POLSKA 2021-2027.

Konferencja odbędzie się 26 maja 2022 r. w Pradze w Hotelu Centrum Kongresowe Olšanka, w godzinach 10:00 – 13:00.

Formularz zgłoszeniowy online

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie na język polski i czeski.

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 20 maja 2022 r.