Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Polský elektronický podpis

V souladu s implementací Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS) došlo v České republice ke změně struktury bezpečnostního certifikátu v aplikaci ISKP/MS2014+.

Tato změna se týká také polských elektronických podpisů vydaných polskými subjekty.

Po provedení testů používaných podpisů informujeme:
1. Elektronické podpisy vydané prostřednictvím CERTUM z rozšířením QCA 2017 nesplňují požadavky eIDAS a nebudou fungovat v ISKP/MS2014+. Novější podpisy CERTUM QCA jsou v souladu s eIDAS. Podpis funguje správně v prohlížeci Internet Explorer s nainstalovaným komponentem SilverLight.
2. Podpisy na čipových kartách doporučujeme užívat v prohlížeči Firefox nebo Chrome s komponentem Crypto Web Extension nebo Crypto Native APP.

V souvislosti s výše uvedeným se Společný sekretariát rozhodl, že jelikož část z Vás užívá podpisy CERTUM QCA 2017, bude existovat do dne 16. 11. 2018 možnost podepisování dokumentů, projektů, soupisek výdajů, kontrolních listů atd., prostřednictvím pracovníků JS na základě plné moci.
Toto se týká pouze a výlučně žadatelů a příjemců, kteří nevlastní aktuální elektronický podpis splňující normy eIDAS. Prosíme, abyste si bezodkladě zažádali o vydání nového cerfitikátu či podpisu, podepisování ze strany JS má dočasný charakter a má zajistit plynulou implementaci Programu.

V případě, že budete chtít využít možnost podepisování dokumentů prostřednictvím JS, prosíme, abyste zasílali plné moci paní Karolíně Jesionek (karolina.jesionek@crr.cz). Po ověření od nás obdržíte odpověď. Následně, prosíme, o zaslání přesné identifikace dokumentu/formuláře, který má být podepsán (číslo dokumentu, období, kterého se týká, print screen apod.).