Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Pět nových projektů v „ukrajinské" výzvě v rámci 4. osy programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

Monitorovací výbor programu Interreg V-A Česká republika-Polsko rozhodl o spolufinancování dalších 5 projektů ve výši 2,17 milionu EUR z prostředků programu. Příjem žádostí se týkal zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu. Výzva byla zaměřena na pomoc spojenou s novými výzvami, kterým čelíme v souvislosti s vlnou uprchlíků z Ukrajiny. Cílem podpořených projektů je integrace ukrajinských uprchlíků ve společném česko-polském pohraničí prostřednictvím jazykových kurzů, poskytování informací o trhu práce nebo pomoci při řešení administrativních a právních problémů.
Díky projektům, které byly vybrány ke spolufinancování, budou realizovány aktivity, které zajistí lepší integraci místních komunit prostřednictvím příležitostí jako je výuka českého a polského jazyka, účast na příměstských táborech, kulturních a divadelních aktivitách nebo workshopech. Ukrajinští uprchlíci budou moci využívat také webové stránky v češtině, polštině a ukrajinštině, které jim pomohou zorientovat se v administrativních a právních záležitostech v Polsku a České republice a najít si práci. Učitelé, zástupci kulturních institucí nebo pracovníci komunitních center budou moci využít školení o interkulturním vzdělávání a tvorbě pracovních nástrojů, které lze využívat při práci s dětmi a mladými lidmi, kteří emigrovali z Ukrajiny. Dále bude zakoupeno vybavení pro záchranné složky na podporu činností krizového řízení v souvislosti s migrací osob z Ukrajiny.