Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Nerelevantní depeše

Depeše týkající se doplnění údajů do žádosti o platbu pro MSP, kterou jste obdrželi prostřednictvím Monitorovacího systému, se vás netýká. V souvislosti s tím prosíme, abyste na ni nereagovali. Řídící orgán jiného programu zaslal tuto depeši omylem také i příjemcům Programu Interreg V-A ČR-PR.