Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Metodický pokyn č. 2 k PPP verze 8

V sekci Příručka pro příjemce byl umístěn Metodický pokyn č. 2 k PPP verze 8.

V tomto metodickém pokynu dochází v kap. 4.1.2 k zohlednění skutečnosti, že změna ve vykazování výstupových indikátorů nemusí znamenat zároveň nutně změnu právního aktu, pokud nedochází ke změně účelu dotace. Ve vzorech právních aktů (přílohy č. 1,2,15,16) dochází k doplnění informace, že všechny výdaje, aby mohly být v rámci projektu považovány za způsobilé, musí být uhrazeny nejpozději do 31.12.2023. Znamená to tedy, že pokud je ukončena realizace projektu např. až v prosinci 2023, nemá již příjemce dotace pro úhradu nárokovaných výdajů čas do 30 dní od ukončení fyzické realizace, ale nejzazším termínem je za všech okolností datum 31.12.2023. Po tomto datu nelze uznat již žádný výdaj za způsobilý.