Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby

V současné době dochází nejen ve stavebnictví k výraznému zvyšování cen1, zároveň se po mnoha letech cenové stability výrazně zvyšuje míra inflace2. Z tohoto důvodu je vhodné zejména ve smlouvách uzavíraných v zadávacích a výběrových řízeních s delší dobou plnění zakotvit tzv. inflační doložku, která umožní, aby výše smluvní ceny byla navyšována o aktuální výši inflace, a to v souladu s § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Metodický pokyn pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách na služby

METODICKÝ POKYN PRO UPLATNĚNÍ INFLAČNÍ DOLOŽKY VE SMLOUVÁCH NA SLUŽBY