Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Informace pro žadatele a příjemce

V příloze č. 34 Příručky pro žadatele „Dodatečná pravidla způsobilosti pro polské příjemce" je uveden následující text týkající se záloh:

„Zálohy
Způsobilým výdajem mohou být zálohy (na určitý cíl) zaplacené dodavateli na základě faktury/jiného dokladu stejné průkazní hodnoty, pokud byly zaplaceny v souladu s ustanoveními smlouvy uzavřené mezi příjemcem a dodavatelem a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách."

Upozorňujeme na skutečnost, že je možné doklad uplatnit v soupisce dokladů až v okamžiku, kdy dojde k vyúčtování ze strany příjemce a tedy k prokázání plnění ze strany dodavatele. Výdaj, který není podložen konkrétním plněním není z pohledu Řídícího orgánu a Certifikačního orgánu způsobilým výdajem.