Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Informace pro polské žadatele

Povinnost předkládat organizaci dopravního řešení se týká projektů, které obsahují liniové staveb tzn. cyklostezek, cyklotras, naučných stezek, turistických stezek atd. U těchto projektu je nutné jako přílohu žádosti předložit příslušný typ dokumentu:

1) Pro projekty, kde bude stezka vedena po stávající veřejné komunikaci – část technické dokumentace, schválená/podepsaná projektantem, obsahující informace o organizaci dopravního řešení v rámci celého projektu.

2) Pro projekty cyklostezek, které budou křižovat veřejnou komunikaci – část technické dokumentace, schválená/podepsaná projektantem, obsahující informace o organizace provozu v místě křížení cyklostezky s veřejnou komunikací.

Schválenou organizaci trvalého dopravního řešení je potom nutné předložit před vydáním právního aktu.

Poznámka: Povinnost předkládat organizaci dopravního řešení se nevztahuje na cyklistické trasy a další trasy, které nevedou po veřejných komunikacích nebo tyto nekříží např. stezka v lese atd.