Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Informace k probíhající výzvě v rámci prioritní osy 2

V rámci aktuálně probíhající výzvy pro prioritní osu 2 je u každého projektu nutné zvolit nejméně jeden relevantní indikátor výstupu, a to v souladu s přílohou 19a Příručky pro žadatele. Pro žadatele tedy neplatí povinnost zvolit nejméně dva indikátory výstupu tak, jak je uvedeno ve výzvě.