Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Důležité upozornění pro české projektové partnery v souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR

V souvislosti s novelou zákona o zadávání veřejných zakázek v ČR bychom Vás chtěli upozornit, že tzv. nové zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek musí zadavatel zohlednit u všech zadávacích řízení zadaných od 1.1.2021. Více informací k tomuto tématu je zveřejněno na portálu veřejných zakázek:

https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/

V případě detailnějších dotazů k touto tématu byla zřízena v rámci MPSV celá skupina odborníků, která se odpovědnému zadávání věnuje a bude věnovat a je možno je s jakýmkoli problémem ohledně této problematiky oslovit s dotazem - https://www.sovz.cz/