Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Došlo k jazykové korekci v české verzi přílohy č. 22 „Tabulka odvodů za porušení pravidel programu“ Příručky pro příjemce dotace

Jazyková korekce textu přílohy byla provedena za účelem shody s textem Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020 vydaného a účinného ode dne 8. července 2019.

 

Aktualizované přílohy jsou ke stažení zde