Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Výroční akce 2017

Slezské vojvodství spolu s Moravskoslezským krajem, Euroregionem Śląsk Cieszyński/Těšínské Slezsko a Společným sekretariátem Programu Interreg V-A — Česká republika – Polsko si Vás dovoluje pozvat na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, která se bude konat ve dnech 5. - 6. října 2017 v Istebné – významném místě, které leží na trojmezí Polska, České republiky a Slovenska.

Výroční akce je skvělou příležitostí k prezentaci výsledků realizace Programu v českopolském pohraničí a poskytuje také možnost předávání informací o komplexní podporę rozvoje česko-polské hranice pomocí evropských fondů a umožňuje výměnu zkušeností mezi příjemci a zástupci implementačních orgánů.

Účastníci budou mít nejenom možnost zúčastnit se konference týkající se Programu, ale také poznat kulturní dědictví této oblasti, místa realizace projektů během poznávacího výletu Study Tour a aktivně se zúčastnit přeshraničního Běhu přátelství Interreg kolem hory Złoty Groń.

Srdečně Vás zveme k účasti na Výroční akci Programu.

K účasti na Výroční akci se musí účastníci zaregistrovat a uvést dny a doprovodné akce, kterých se hodlají zúčastnit. Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem. Počet míst je omezen.

 Odkaz na registraci: https://ewt.slaskie.pl/czytaj/wydarzenie_roczne_cz_pl

 

Níže naleznete:

1. Pozvánku

2. Program Study Tour

3. Informace o ubytování, dopravě a Běhu.

4. Závodní řád Běhu / Trasa Běhu

 

Výroční akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Pozvánka

Study Tour

Informace o ubytování, noclehu a Běhu

Závodní řád Běhu PŘÁTELSTVÍ INTERREG