Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Burza partnerství

Burza partnerství Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

22. října 2021 od 10.00 do 14.30 hodin se v Centru vědy a umění Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29 ve Valbřichu uskuteční Polsko-česká Burza partnerství.

Pořadateli akce jsou Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství a Společný sekretariát v Olomouci.

Burza je určena pro organizační složky z Polska a České republiky mající zájem o realizaci partnerských projektů v polsko-českém pohraničí. Účastníci budou mít možnost navázat nové partnerské kontakty a hledat inspirace pro přípravu společných přeshraničních projektů.
Během akce budou okomentovány rovněž předpoklady polsko-české přeshraniční spolupráce na léta 2021 – 2027.

Pořadatelé zajišťují tlumočení pro účastníky z Polska a České republiky, a podporu meritorních odborníků.

Účast na této akci je zdarma.

Vyplněný přihláškový formulář prosím zašlete e-mailem na adresu rpk@dolnyslask.pl do dne 13. září 2021.

Vzhledem k omezenému počtu míst o účasti na akci rozhoduje pořadí přihlášek.

Akce proběhne v hygienické režimu, avšak vzhledem k panující epidemii si pořadatelé vyhrazují možnost přeložení akce na pozdější termín nebo její uskutečnění online formou.

Bližší informace vám poskytne:
Regionální kontaktní místo ve WAŁBRZYCHU.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wysockiego 29, 58 – 304 Wałbrzych
Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu
Tel.: +48 603 074 377

 Srdečně Vás zveme k účasti.